Contact formulier

0 + 8 = ?

Over ons

Op deze website vindt u artikelen, merendeels van mijn hand, die eerder verschenen in de plaatselijke kerkbode, kranten, de Saambinder, Terdege en Gezinsginds en dergelijke. De bedoeling is om onze kerkmensen en andere belangstellenden iets aan te reiken in discussies over actuele onderwerpen.

Over Bijbels verwante onderwerpen zijn heel veel meningen te vinden. Bijbelgetrouwe mensen zien soms ook door de bomen het bos niet meer. Er ligt juist een taak voor ambtsdragers om aan Bijbeluitleg en aan gewetensvorming te doen. Dit kan niet aan ieder ander worden uitbesteed. Vanuit mijn persoonlijke verantwoordelijkheid als predikant wil ik van dit medium gebruik maken om belangstellenden een handreiking te doen. De ambtelijke ervaring leert dat er behoefte is aan leiding en informatie rond Bijbelse vragen. De auteur is volledig aanspreekbaar op het onfeilbare gezag van de Bijbel en de Drie Formulieren van enigheid. Standpunten worden door mij, indien nodig en indien mogelijk, Bijbels onderbouwd. Dit kan helpend zijn om een antwoord te vinden op uw vragen rondom exegetische, ethische, dogmatische en andersoortige onderwerpen. Verder probeer ik materiaal aan te reiken waar men in de christelijke opvoeding of voor persoonlijke zelfstudie gebruik van kan maken.

Het is ons uitzien dat in de loop der tijd het aantal artikelen verder uit zal groeien. Suggesties zijn welkom!

Ds. A. Schot,
Predikant Gereformeerde Gemeente Nunspeet


N.B.: De PowerPointpresentaties die op deze website staan, zijn weergegeven in PDF. Als u de presentaties wilt ontvangen in origineel bestandsformaat, kunt u deze opvragen via
info@bijbelscommentaar.nl
Ook van de leespreken kunt u een PDF opvragen via bovenstaand e-mailadres.