Jubileum preek

ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum ds. A. Schot op 3 september 2023