Ds. A. Schot

Kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt